हाम्रो बारेमा

दक्षता : TVET व्यवहारिक साझेदारी एउटा शीप विकास परियोजना हो जुन नेपालको कृषि, निर्माण र पर्यटन गरी तीन वटा क्षेत्रमा सन्चालित छ | दक्षता  सन् २०१७ देखि २०२१ सम्म चल्ने चार वर्षे परियोजना हो, र समग्र TVET PP कार्यक्रमको एक हिस्साको रुपमा European Union बाट आर्थिक सहयोग प्राप्त अनि प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद (CTEVT) संगको सहकार्यमा British Council ले व्यवस्थापन गरेको हो | 

अरु पढ्नुहोस

हामी कहाँ काम गर्दछौं ?

  1. लहान प्राविधिक शिक्षालय, लहान (निर्माण क्षेत्र)
  2.  शहीद रत्न कुमार वान्तवा स्मृति वहुप्राविधिक शिक्षालयईलाम (कृषि क्षेत्र)  
  3. पोखरा पर्यटन तथा आतिथ्य व्यवस्थापन शिक्षालय, पोखरा (पर्यटन क्षेत्र)

दक्षता परियोजनाको British Council ले व्यवस्थापन गर्ने खण्ड दुई वटा मुख्य क्रियाकलाप क्षेत्रमा संचालनमा छ:

  • परिणाम क्षेत्र २ (R2):  नेपालमा TEVT व्यवस्थाको सान्दर्भिकता, गुणस्तर र दिगोपना अभिवृद्धिका लागि नवीन सार्वजनिक-निजी साझेदारी (PPP) नमुना कार्यक्रमको शुरुवात ।

  • परिणाम क्षेत्र ३ (R3): TEVT प्रणालीमा नेपाल सरकारको क्षमता र समन्वय भूमिका अभिवृद्धि तथा TEVT सुशासनमा सुधार 

 

      अरु पढ्नुहोस 

अनुदान