Back to top

हाम्रो बारेमा

हाम्रो बारेमा

दक्षता : TVET व्यावहारिक साझेदारी एउटा शीप विकास परियोजना हो जुन नेपालको कृषि, निर्माण र पर्यटन गरी तीन वटा क्षेत्रमा सन्चालित छ | दक्षता सन् २०१७ देखि २०२१ सम्म चल्ने चार वर्षे परियोजना हो, र समग्र TVET PP कार्यक्रमको एक हिस्साको रुपमा European Union बाट आर्थिक सहयोग प्राप्त अनि प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद (CTEVT) संगको सहकार्यमा British Council ले व्यवस्थापन गरेको हो |
Read more

हामी कहाँ काम गर्दछौं ?

The centre of the project implementation will be in Kathmandu, though project activities will take place in a variety of locations across Nepal.
Read more

हामी कसरी काम गर्दछौं ?

दक्षता परियोजनाको British Council ले व्यवस्थापन गर्ने खण्ड दुई वटा मुख्य क्रियाकलाप क्षेत्रमा संचालनमा छ.....
Read more

हाम्रा सरोकारवाला

Dakchyata works with a wide range of government and public and private sector partners.
Read more