Back to top

अनुदान

 

दक्षता अनुदान कोष प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षा र तालिमको क्षेत्रमा नेपालमा नयाँ सार्वजनिक-निजी साझेदारीको स्थापना गर्न सहयोग पुर्याउनका लागि परिकल्पना गरिएको हो यो अनुदान कोष हाम्रा तीन लक्षित क्षेत्र: कृषि, निर्माण र पर्यटनसंग सम्बन्धित राष्ट्रिय र क्षेत्रीयस्तरका परियोजनाका लागि उपलब्ध हुनेछ

 अनुदान कार्यक्रमको परिचय

यो अनुदान कार्यक्रम अन्तर्गत दक्षताले प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षा र तालिमको सान्दर्भिकता, गुणस्तर र दिगोपना अभिवृद्धि गर्नमा लक्षित नवीन सार्वजनिक-निजी साझेदारी ढाँचाको परिक्षणमार्फत  प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षा र तालिम क्षेत्रको सुधारमा लक्षित क्रियाकलापहरुका लागि अधिकतम ९० लाख युरो बराबरको अनुदान प्रदान गर्नेछ

यो परियोजनाले छ देखि चौधवटा प्रस्तावहरु छनौट हुनेछन् भन्ने कुराको पूर्वानुमान गर्दछ सम्पन्न गर्नुपर्ने क्रियाकलापका आधारमा कार्यसम्पादन अवधि र अनुदान रकम फरक-फरक हुन सक्छ

 

अनुदान कार्यक्रमको उद्देश्य

दक्षता कार्यक्रमको समग्र उद्देश्य भनेको नवीन सार्वजनिक-निजी साझेदारी नमुनाको परीक्षणमार्फत  प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षा र तालिमको सान्दर्भिकता, गुणस्तर र दिगोपना सुधार तथा वृद्धि गर्नु होयसका विशिष्ट उद्देश्यहरु निम्न बमोजिम छन्:

 • प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षा र तालिम सेवाको व्यवस्थामा पहुँच र सोको गुणस्तरमा सुधार गर्ने 
 • श्रम बजारको माग तथा आपूर्तिको सम्बन्ध प्रवर्दन गर्ने
 • नवीन सार्वजनिक-निजी साझेदारी नमुनाको शुरुवात गर्ने र सान्दर्भिक प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षा र तालिम सेवाको व्यवस्थापनका क्षेत्र र दायरा वृद्धिका लागि सिफारिस गर्ने 

सार्वजनिक-निजी साझेदारी नमुनाले प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षा र तालिम प्रणालीको साझा स्वामित्वलाई प्रवर्दन गर्नेछ, र प्रभावकारी प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षा र तालिम प्रणालीको दिगो विकास र कार्यान्वयनमा सहयोग पुर्याउनुका साथै श्रम बजारको माग तथा आपूर्ति बीचको साझेदारीलाई सहजीकरण गर्नेछ

 

क्षेत्र केन्द्रित अनुदान

क्षेत्र केन्द्रित अनुदानले दक्षता केन्द्रित रहेका तीनवटा केन्द्रित क्षेत्रहरु: कृषि, निर्माण र पर्यटन मध्ये कुनै एउटा क्षेत्रमा काम गरिरहेका सार्वजनिक र निजी संघसंस्थाहरुलाई लक्षित गर्दछ

यस प्रकारकाको अनुदानक लागि परियोजना प्रस्तावहरुले प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षा र तालिमको गुणस्तर, सान्दर्भिकता र पहुँच बढाउने कुरामा जोड दिनुपर्छ जसमा निम्न कुराहरु पर्दछन:

 • श्रम बजारमा पहुँच वृद्धि र आय आर्जनका अवसरहरु जस्तै- (स्व)रोजगारलाई राष्ट्रियस्तरमा वृद्धि गर्न र राष्ट्रिय प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षा र तालिमको गुणस्तर निर्धारण ढाँचाको विकास गर्न मागमा आधारित तालिम कार्यक्रमहरुको योजना/परिकल्पना, कार्यान्वयन र प्रवर्दन गर्ने  
 • हालका तालिम र सिकाई पद्दतिहरुमा मुल्यांकन प्रक्रिया लगायतका नवीन दृष्टिकोणहरुको विकास गर्ने

  

परियोजनाको क्षेत्र

राष्ट्रियस्तर र क्षेत्रकेन्द्रित दुबै प्रकारका अनुदानका लागि दक्षताले यस्ता अवधारणा पत्रको लागि आव्हान गर्दछ जसले नेपालमा प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षा र तालिम सेवाको गुणस्तर, सान्दर्भिकता र दिगोपनाका सवालहरुलाई सम्बोधन गर्छ परियोजनाले नयाँ क्रियाकलापहरु शुरु गर्न वा आवेदक संस्थाले गरेका क्रियाकलापहरुलाई थप विकास गर्न पनि सक्नेछ

लक्षित समुहमा औपचारिक, गैर-औपचारिक वा अनौपचारिक कुनै पनि किसिमका तालिम प्रणालीमा कुनै पहुँच नभएका वा सिमित पहुँच भएका व्यक्तिहरु जस्तै: औपचारिक पढाई छोडेर बसेका, बेरोजगार,सीमान्तीकरणमा परेका महिला, युवा, अपाङ्गता भएका वा आन्तरिक रुपले विस्थापित व्यक्ति वा समुदायहरु आदि पर्दछन

 

भौगोलिक क्षेत्र

दक्षता अनुदान कार्यक्रममा देशभरिका न्युनतम योग्यता पुरा गरेका संघसंस्थाहरुलाई आवेदन गर्न खुल्ला छ अनुदान क्रियाकलापहरु देशका कुनै पनि भागमा लागु गर्न सकिन्छ, तथापी प्रस्तावित परियोजनाहरुको मुल्यांकन तिनीहरुका प्रस्तावित भौगोलिक सान्दर्भिकताकामा आधारमा पनि गरिनेछ आवेदकले कुनै स्थान छनोट गर्नुको पर्याप्त औचित्य भने पुष्टि गर्नु पर्नेछ, जस्तै – छनोट गरिएको परियोजना प्रस्तावित भौगोलिक क्षेत्रका लागि उपयुक्त छ र यसले रोजगारका अवसरहरु सृजना गर्न सक्छ भन्ने कुरा आश्वस्त पार्ने

स्थानीय परीक्षणबाट प्राप्त सिकाईहरु नीति निर्मातालाई सार्वजनिक-निजी साझेदारी सफल ढांचालाई दोहोर्याउने र व्रिद्दी गर्ने सम्भावनाको खोजी कार्यमा सघाउन  प्रयोग गरिने छ यी ढाँचाहरुलाई संस्थागत हिसाबले अझ विस्तृत रुपमा अंगिकृत गर्नका लागि अनुदान क्रियाकलापहरुलाई आवश्यकत नीति निर्देशिका र साधनहरुले सहयोग पुर्याइनेछ सबै क्षेत्रमा प्रभावकारी साझेदारी सहकार्य वा सहयोगको लागि प्रोत्साहन गर्न यी सिकाईलाई नेपालका अन्य जिल्लामा पनि व्यापक रुपले विस्तार गरिने छ

 

आवेदकको योग्यता

यो अनुदान कार्यक्रममा योग्य हुनका लागि आवेदक संस्था नेपाल सरकारको प्रचलित नियम कानुन अनुसार दर्ता भएको कम्तीमा दुई वर्ष पुरा भएको हुनुपर्नेछ वा कुनै पनि देशमा दर्ता रहेर नेपालमा काम गर्ने अनुमति प्राप्त भएको हुनुपर्नेछ र नेपालको देवयानी र आर्थिक कानुन परिपालना गरेको हुनुपर्नेछ

यो अनुदान कार्यक्रमक लागि दक्षताले विभिन्न किसिमका सार्वजनिक र निजी संघसंस्थाहरुसंग काम गर्नेछ अनुदान प्राप्त गर्ने सम्भावित संघसंस्था वा निकायहरु निम्न अनुसार हुनेछन्:

 • निजी उधोगधन्दाहरु (जस्तै – तालिम प्रदायक, उधोग व्यवसाय,लघुउधम संचालकहरु, कम्पनीहरु आदि)   
 • संगठनहरु (रोजगारदाता वा, पेशागत संगठनहरु आदि)
 • संघसंस्थाहरु (व्यापार संघ, महासंघ आदि)
 • सहकारीहरु
 • समुदायमा आधारित संघसंस्थाहरु
 • राष्ट्रिय गैर-सरकारी संस्थाहरु
 • निजी प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षा र तालिम सेवा प्रदायक संजालहरु