Back to top

सार्वजनिक सचेतना अभियान

दक्षताले विभिन्न महत्वपूर्ण घटना र क्रियाकलाप मार्फत् रोजगारी विकास गर्न र सीप विकासमा निजी क्षेत्रको सहभागितालाई प्रोत्साहन गर्नका लागि सीप विकासको भूमिकाका बारेमा सक्रिय रूपमा सार्वजनिक सचेतना बढाउनेछ ।

यो अभियानको सामान्य उपलब्धि भनेको यस विषयमा जानकार सरोकारवालाले प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र तालिमको स्वामित्व लिँदै यसको सुधार र विकासमा सहभागिता जनाउने र रोजगारीका अवसरहरू, स्व-रोजगारी  र व्यक्तित्व विकासका लागि उच्च शिक्षाको एउटा विकल्पको रूपमा प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र तालिमका फाइदाका बारेमा राम्रो दृष्टिकोण बनाउनु हो ।

हाम्रो दृष्टिकोण

यस  परियोजनाले विभिन्न सार्वजनिक सचेतना अभियानहरू सञ्चालन गर्नेछ जुन प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र तालिम परिषद (CTEVT) तथा सञ्चार माध्यम सँगसँगै अनुदान परियोजनाहरुसंगको निकट साझेदारीमा कार्यान्वयन गरिने छन् । यस प्रकारले विस्तृत जनचेतना रणनीति विकास गरिएको छ ।

जनचेतना अभियान निरन्तर चलिरहने परियोजना क्रियाकलाप हुनेछ र यो परियोजनाको समाप्ति अगावै उपयुक्त सरोकारवालालाई हस्तान्तरण गरिनेछ ।

केही महत्वपूर्ण सार्वजनिक सचेतना अभियान क्रियाकलापहरू यसप्रकार छन्:

  • सार्वजनिक सचेतनालाई सहयोग पुर्याउन  फोटो तथा भिडियो प्रतियोगिता आयोजना
  • रोजगार मेला तथा प्रदर्शनी
  • वृत्तचित्र
  • स्थानीय रेडियो तथा टेलिभिजनको उपयोग
  • उत्कृष्ट अभ्यास तथा सिकाइहरूको अभिलेखिकरण