Back to top

हामी कसरी काम गर्दछौं ?

 

दक्षता  परियोजनाको  British Council ले व्यवस्थापन गर्ने खण्ड दुई वटा मुख्य क्रियाकलाप क्षेत्रमा संचालनमा छ:

परिणाम क्षेत्र २ (R2): नेपालमा TEVT व्यवस्थाको सान्दर्भिकता, गुणस्तर र दिगोपना अभिवृद्धिका लागि नवीन सार्वजनिक-निजी साझेदारी (PPP) नमुना कार्यक्रमको शुरुवात

परियोजनाले सार्वजनिक-निजी साझेदारी (PPP) नमुना कार्यक्रमको सुरुवात गर्नेछ, जो कुनै पनि समाजको दिगो विकासलाई सहज तुल्याउने एउटा प्रभावकारी दृष्टिकोणको रुपमा संसार भरि नै मान्य छ

परिणाम क्षेत्र २ अन्तर्गतका क्रियाकलापहरु आगामी PPP नमुनाहरुको विकास र नेपालमा रहेका रोजगारदाता एवं सामान्य श्रम बजारको शीप र पेशा सम्बन्धी मागलाई सम्बोधन गर्ने TVET खाका अनि मापदण्डको साझा जिम्मेवारी प्रवर्दन गर्नमा सहयोग पु¥याउने मुख्य विधि हुनेछन् परियोजना तयार पार्ने  चरणमा पहिचान गरिए अनुरुप खास  ध्यान तीन वटा क्षेत्रहरु निर्माण,पर्यटन र कृषिमा हुनेछ तर कृषि उत्पादन एवं फरक-फरक क्षेत्रको अन्तरसम्वद्धताहुने कृषि पर्यटन जस्ता उप-क्षेत्रहरुलाई पनि मध्यनजर गरिनेछ। नमुना अनुदान परियोजनाको मुख्य लक्ष्य भनेको सार्वजनिक-निजी साझेदारी दृष्टिकोण अन्तर्गत उत्कृष्ट अभ्यासहरुको स्थानीय रुपमा सान्दर्भिक रहने  एउटा प्रमाणसंग्रह तयार पार्नु हो

 

 

परिणाम क्षेत्र ३ (R3): TEVT प्रणालीमा नेपाल सरकारको क्षमता र समन्वय भूमिका अभिवृद्धि तथा TEVT सुशासनमा सुधार गर्ने 

दक्षताको परिणाम क्षेत्र ३ TEVT  प्रणालीमा नेपाल सरकारको क्षमता र समन्वय भूमिका अभिवृद्धि तथा TEVT सुशासनमा सुधार गर्नको लागि हो स्वीकृत भएपछि दक्षताले गर्ने विशेष कार्यले प्रस्तावित TEVT सचिवालयको क्षमता अभिवृद्धिTEVT कोषको नियमन गरि TEVT समन्वय संयन्त्रलाई सहयोग गर्नेछ

यस परिणाम क्षेत्र अन्तर्गत पहिलो मुख्य नतिजा नेपालमा रहेको TEVT कार्यक्रम र सेवाहरुको सरकारी नेतृत्वमा अनुगमन एवं मुल्यांकन अनि गुणस्तर सुनिश्चितता अन्तर्गतको समन्वय संयन्त्रलाई सुदृढ पार्नु हो

TEVT सार्वजनिक – निजी साझेदारीका उत्कृष्ट अभ्यासहरुसंग सरोकारवालाहरुलाई परिचित गराउन राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रियस्तरमा कार्यशाला, गोष्ठी र अवलोकन एवं अध्ययन भ्रमण जस्ता क्षमता विकासका विभिन्न क्रियाकलापहरु संचालन  गरिनेछ