Back to top

हाम्रो बारेमा

हाम्रो बारेमा

दक्षता : TVET व्यावहारिक साझेदारी एउटा शीप विकास परियोजना हो जुन नेपालको कृषि, निर्माण र पर्यटन  गरी तीन वटा क्षेत्रमा सन्चालित छ | दक्षता  सन् २०१७ देखि २०२१ सम्म चल्ने चार वर्षे परियोजना हो, र समग्र TVET PP कार्यक्रमको एक हिस्साको रुपमा European Union बाट आर्थिक सहयोग प्राप्त अनि प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद (CTEVT) संगको सहकार्यमा British Council ले व्यवस्थापन गरेको हो |

परियोजनाको मुख्य लक्ष्य प्राविधिक एवं व्यावसायिक शिक्षा तथा तालिम (TVET) क्षेत्रमा श्रम बजारका आवश्यकता सम्बोधन गर्ने खालको अझ प्रभावकारी नीतिको कार्यान्वयन सुदृढ पार्नु हो कार्यक्रमले हरित, जलवायु मैत्री र न्युन उत्सर्जन युक्त अर्थव्यवस्था तर्फको यात्रा प्रवर्दनका अवसरहरु प्रदान गर्दै मुख्य तीन आर्थिक क्षेत्रहरु – कृषि, निर्माण र पर्यटनमा एकीकृत सार्वजनिक-निजी साझेदारी पद्दतिको नमुना शुरुवात गर्नेछ

 

परिणामक्षेत्र

दक्षतालेनेपाल सरकारका परिदृश्यहरुलाई साकार पार्न सहयोग गर्नेछ सन् २०२१ को अन्त्य सम्ममा निम्न परिणामहरु प्राप्त हुने परिकल्पना गरिएको छ:

. अवसरबाट वञ्चितहरुका लागि अवसरहरु उपलब्ध हुने कुरा सुनिश्चित गर्दै TVET का  प्रावधान र कार्यान्वयनको गुणस्तरमा सुधार गर्ने यो परिणाम क्षेत्र पूर्ण रुपमा CTEVT ले कार्यान्वयन गर्नेछ, British Council ले  निश्चित कार्यहरु गर्नेछ

. नेपालमा TVET व्यवस्थाको सान्दर्भिकता, गुणस्तर र दिगोपना अभिवृद्धिका लागि नवीन सार्वजनिक-निजी साझेदारी (PPP) नमुना कार्यक्रमको शुरुवात गर्ने   

. TVET प्रणालीमा नेपाल सरकारको क्षमता र समन्वय भूमिका अभिवृद्धि तथा TVET सुशासनमा सुधार गर्ने

 

परिणाम क्षेत्र १ अन्तर्गतका क्रियाकलापहरु पूर्ण रुपमा CTEVT ले कार्यान्वयन गर्नेछ परिणाम क्षेत्र २ र ३ अन्तर्गतका क्रियाकलापहरु भने British Council ले कार्यान्वयन गरेको छ जसमा प्राविधिक सहयोग अनि सहायता गतिविधिहरु परिपुरक रहेको ठुलो स्तरको अनुदान कोषको व्यवस्थापन समावेश रहनेछ